Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Nefes Kredisi Basın Toplantısı

Ereğli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Zekeriya Ünlü, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Ereğli Denizbank Şube Müdürü Sn.Serkan Kaya 2020 Nefes Kredisi Hakkında ortak basın açıklamasında bulundular.Basın açıklamasında üye işletmelerimizin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen nefes kredisi projesi tekrardan başlatılmıştır.Bu çerçevede üyelerimiz, Denizbank Şubesine başvuruda bulunarak kredi kullanabilecektir.Bununla birlikte ilerleyen haftalarda kamu bankalarımızın da projeye dahil edilmesi söz konusudur.

Üyelerimizin kullanacağı kredi 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz 2021 yılı 12 ay eşit taksitle geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olan kredinin brüt faiz oranı yıllık %7.50 olacaktır. İmzalanan protokol çerçevesinde kullandırılacak kredinin limiti 3 Milyon ve TL altında cirosu olan işletmeler 50.000,00 TL kullanabileceklerdir.

KOBİ’ler krediye başvurabilmek için öncelikle Borsamızdan Nefes Kredisi Başvuru İçin açıklamalı Faaliyet Belgesi alacaktır.

Kredi kullanımında maddi teminat aranmayacaktır.Kredi değerlendirme sürecinde Borsamızdan kredi talep eden firmalar için herhangi bir kredi onayına iştirak etmeyecek ve referans vermeyecektir.Protokol imzalayan bankalar KGF’ye ödenecek %0.03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf komisyonu talep etmeyecektir.
Nefes Kredisinin üyelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.
Bilgi Notu:Nefes Kredisi Kampanyası süresince yoğunluğu azaltmak daha sağlıklı hizmet verebilmek amacıyla; DenizBank Karapınar Şubesi çalışma saatleri 09.00-17.00 arasında olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bu içerik toplam 183 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

1. Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidat borçlarının 1.taksidi de yasa kapsamındadır.

2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 28 Şubat 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.

3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Birimine kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve Borsamız veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31/01/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

6. Toplam anapara borç tutarları 28 Şubat 2021 tarihine kadar 6 taksitte ödenebilir.

7. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Konya Ereğli Ticaret Borsası Başkanlığı

Ek;YAPILANDIRMA BAŞVURU DİLEKÇESİ

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42