Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Bilgi İşlem Politikası

Kurumumuzdaki bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ihtiyaçlarını karşılamak.

Borsamızda bilgi güvenliği ile ilgili riskleri kabul edilebilir düzeye indirgemek.

Bilgi güvenliği risklerimizi sürekli gözden geçirerek kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için önlem almak.

Personelimizin bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutmak, tüm faaliyetlerimizde yasal şartlara uymak ve sistemimizi sürekli iyileştirmek

Bu içerik toplam 894 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz,

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında üyelerimizin 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki Borsamıza olan,  borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri yapılandırılabilecek olup, süresi içerisinde borç asıllarının ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ile fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimiz Kanun ile borçlarını en fazla 6 eşit taksitte ödeyebilecek olup taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyen üyelerimizin 30.09.2021 tarihine kadar Borsamıza yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

EK_1 Peşin Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_2 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_3 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_4 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_5 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_6 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42