Mali Politakımız

Faaliyetlerimizi gelirimizi artıracak şekilde planlayarak borsamızın ihtiyaç duyduğu kaynakları en uygun şartlarda sağlamak.

Borsamız mevcut kaynaklarını ilçemizin ekonomik gelişimini destekleyici, istihdamına katkı sağlayacak şekilde kullanmak.

Mali risklerimizi değerlendirerek risklere karşı önlem almak.

Harcamalar ve gelirlerin toplanmasında verimlilik, tutumluluk, şeffaflık, adalet, doğru ve zamanında bilgi ilkelerini benimsemektir.

Borsamız Stratejik Planı ve Yıllık İş Planı hedefleri kapsamındaki faaliyetlerini, yıllık cari bütçeye göre yürütmek.

Bu içerik toplam 822 kişi tarafından okunmuş.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), üye firmaların oda ve borsalara haziran ayı sonuna kadar ödemesi gereken aidatları ekim ayına erteledi.​
TOBB’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik, firmaların mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla bazı kararlar aldı.

Bu kapsamda, üye firmaların oda ve borsalara haziran ayı sonuna kadar ödeyeceği yıllık üyelik ve munzam aidat hiçbir gecikme zammı ve faizi olmaksızın ekim ayına ertelendi.

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42