Laboratuarımız

Ereğli Ticaret Borsası Cihazlarımız

Borsamızda kullanılan cihazlarımız ve cihazlarımızın özellikleri aşağıda verilmiştir;

1-FULL OTMATİK NUMUNE ALMA SONDASI (Apolla 610/A Core Style)

7/8 HP 270 derece dönüş açılıdır. Hidrolik aksamlıdır. Hava basınçlı emme ve üfleme ünitesi bulunmaktadır. 270 derece dönüş açısıyla ve hava basınçlı emme ünitesiyle istenilen bölgeden numune almaktadır.

2-PERTEN INFRAMATİC 9500

Perten Instruments, geliştirdiği son ürün olan Inframatic 9500 cihazında NIT (Yakın Kızılötesi İletimi) tekniğini kullanmış ve bir çok üründe bir çok parametrenin 1 dakikadan kısa sürede alınmasını sağlamıştır. Aynı zamanda günümüz teknolojisinin faydalarından “uzak kontrol” mekanizmasını kullanarak ortak ağda buluşan cihaz sistemleri yapısını başarıyla uygulamıştır.

Ağ iletişimi sayesinde tek merkezden kontrol edilerek her birimin kontrol altında olmasının sağlanması yanında esnek yazılımı sayesinde kurumun mevcut otomasyon programına kolayca entegre olmuş ve hem kurum hem de üreticiler için güvenilir bir alım-satım imkanı sunmuştur.

Buğday, arpa, mısır ve daha bir çok üründe, öğütmeye gerek duymadan 1 dakikadan kısa sürede protein, rutubet, hektolitre, gluten, sedimentasyon ve yağ değerlerinin alınmasını sağlar.

ÖZELLİKLERİ

Herhangi bir kimyasal ya da özel kap gerektirmez.

Ticket yazıcısı ile sonuçlar çıktı olarak alınabilir veya direk bilgisayar bağlantısı yapılabilir.

Standart kalibrasyonları mevcuttur ve teknik standart gerekliliklerinin tümüne sahiptir.

Windows XP işletim sistemi ve ağ iletişimi ile uzaktan kontrol edilebilir ve ortak ağda kullanılabilir.

Dokunmatik ve renkli geniş ekranı sayesinde ekstra bir birim gerektirmez.

3-GLUTEN YIKAMA CİHAZI

Gluten miktarı tayininde kullanılmakta olan Otomatik Gluten yıkama cihazıdır. Belli numunelerde yıkama yapabilmek için cihazın yoğurma süresi zaman tırnakları ile 20 saniyeden 70 saniyeye, yıkama süresi de 5 dakika dan 7,5 dakikaya kadar uzatabilmektedir.

Aynı anda iki adet gluten yıkanabilir.

4-GLUTEN INDEX

Gluten index tayini için kullanılır. Digital ekranlıdır. Digital timer ile cihazın kalan çalışma süresi ekranından görülebilmektedir. Cihaz 8 saniye içinde 6000 devire çıkmak ve 1 dakika 6000 devirde çalışmak zorundadır. Cihaz 6000 devir saatine sahip olup, kullanıcı cihazın çalışma devrini digital ekranından takip edebilmektedir.

5-VALSLİ DEĞİRMEN %60-75 VERİMLİ MAXİ C MODEL

Laboratuar tipi vals değirmendir. Hem tavlı hem de tavsız buğday öğütmede kullanılır. Öğütme sonrasında un ve kepek iki ayrı hazneden alınır. Hem buğday, hem un hem de hamur analizlerinde kullanılır. Fabrikada öğütülecek unun değerlerinin önceden tespit edilerek gerekli değişim ve düzeltmelerin yapılmasını sağlayan paçal değirmendir. Cihazda buğday besleme ayarı vardır, bu sayede buğday öğütme kalitesi ve hızı ayarlanmış olacaktır.

6-SEDİMANTASYON CİHAZI

Laktik asit çözeltileri ile un taneciklerinin karışımı sonucu gluten kalitesine göre şişmesi ve belirtilen zaman içerisinde çökmesiyle miktarının ölçülme işlemidir. Dakikada 40 kez standart açıyla salınır. Salınım süresi olan 5 dakikalık süre hafızasına girilmiştir. 5 dakikadan sonra otomatik durur ve sinyal verir.

7- HASSAS TERAZİ

0,01 hassasiyettedir.0-300 gr. arasında tartım yapabilir.

8-RUTUBET ÖLÇER

Digital ekranlı rutubet ölçerdir. Kısa sürede ölçüm yapmaktadır. 30 adet üründe ölçüm yapar.Numunelerde sıkıştırarak ölçüm yapar ve çok kesin sonuç verir.

9-HEKTOLİTRE

Alınan ürünün hektolitre bazında yüzde değerini verir. Ölçüm kabı, dolum kabı, aktarma kabı, şamandıra, bıçak ve digital terazi olmak üzere parçalanabilir 6 kısımdan oluşmaktadır. Tüm parçalar birbirinden bağımsızdır.

10- SAF SU CİHAZI

Arıtılmış su temininde kullanılır. 40 L/H soğutma suyu kullanmaktadır.

11- ELEKLER

Alınan numunenin yabancı maddelerden ve kırık tanelerden ayrışmasında kullanılır. Fiziki analizde numune hakkında ilk değerlendirme yapılmış olur.

Bu içerik toplam 48 kişi tarafından okunmuş.

Ereğli Ticaret Borsası olarak , TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş. (TÜRİB) ile acentelik sözleşmesi imzaladık. Üreticilerimiz ve yatırımcılarımız lisanslı depodaki ürünlerin alım satımı için Borsamıza müracaat edebilirler.

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş. (TÜRİB) ve yatırımcı kayıt işlemleri hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

Elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem görebilmesini teminen 5174 sayılı “ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nun 53.ncü maddesi çerçevesinde tanzim edilen 27/02/2017 tarih ve 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) kuruluşu gerçekleştirilmiş olup, faaliyete geçirilmesine ilişkin çalışmaların son aşamasına gelinmiştir.

TÜRİB’in faaliyete geçmesiyle birlikte, Ticaret Borsalarının ELÜS’ere ilişkin borsacılık faaliyet yetkisi sona erecek olup, tüm ELÜS alım satım işlemleri sadece TÜRİB bünyesinde yapılacaktır. ELÜS’lerin alım satım işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın doğrudan emir girme yoluyla internet tabanlı bir alım satım sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

TÜRİB’in faaliyete geçmesi ile birlikte Ticaret Borsaları tarafından TÜRİB’e acentelik hizmeti verilecektir. Bu kapsamda Ereğli Ticaret Borsamız TÜRİB ile sözleşme imzalamak suretiyle TÜRİB Acentesi olmuştur.

TURİB KAYIT İŞLEMLERİ
ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların TÜRİB’de işlem yapmaya başlamadan önce aşağıda gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı belirtilen tüm bilgi ve belgelerle birlikte Borsamıza başvurmak suretiyle kayıt altına alınması zorunludur.
Borsamız tarafından sunulan belgelerin TÜRIB sistemine girişi yapılarak yatırımcı kaydının ve ilgili belgelerin tamamlanması ile kayıt işlemi tamamlanmaktadır..

Gerçek Kişiler İçin Gerekli Evraklar;

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.)
Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b)
Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Evraklar:

Kuruluş ilanının yer aldığı Tescil Sicil Gazetesi örneği
Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
Vergi Levhası örneği
İmza Sirküleri
Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)
Aracı Kurum veya Banka ‘dan alınacak yatırım hesabım gösterir belge
Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

İlgili Formlara http://www.turib.com.tr adresinden ulaşılabilir.