Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

TÜRİB İçin Gerekli Evraklar

Gerçek Kişiler İçin Gerekli Evraklar:
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (İkametgâh
ilmühaberi)
-Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge

 

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Evraklar:
-Şirket kuruluş ilanın yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi örneği
-Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
-Vergi Levhası örneği
-İmza Sirküleri
-Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
-Karar defterine alınmış TÜRİB yetkili kişi kararı

 

Bu içerik toplam 1.439 kişi tarafından okunmuş.

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42