Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

TÜRİB İçin Gerekli Evraklar

Gerçek Kişiler İçin Gerekli Evraklar:
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (İkametgâh
ilmühaberi)
-Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge

 

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Evraklar:
-Şirket kuruluş ilanın yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi örneği
-Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
-Vergi Levhası örneği
-İmza Sirküleri
-Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
-Karar defterine alınmış TÜRİB yetkili kişi kararı

 

Bu içerik toplam 948 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz,

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında üyelerimizin 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki Borsamıza olan,  borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri yapılandırılabilecek olup, süresi içerisinde borç asıllarının ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ile fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimiz Kanun ile borçlarını en fazla 6 eşit taksitte ödeyebilecek olup taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyen üyelerimizin 30.09.2021 tarihine kadar Borsamıza yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

EK_1 Peşin Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_2 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_3 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_4 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_5 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_6 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42