Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Haberleşme ve İletişim Politikası

Üyelerimizin ticari hayatlarında ihtiyaç duydukları her türlü doğru ve güncel bilgiyi/haberleri üyelerimize aktif ve etkin bir şekilde ulaştırmak.

Kurum içinde ve dışında temasta olduğumuz paydaşlarımızla; anlaşılabilir, sürdürülebilirlik ilkeleriyle yazılı ve görsel medya da dahil, teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkanlarını kullanmak.

Düzenli ve çift yönlü olarak sağlanan güncel bilgilerin, doğru zamanda ve doğru yerde paylaşımını sağlamak.

İletişim araçlarındaki yenilikleri takip ederek hızlı, doğru, etkin bilgilendirme yapmak

Tercih ettikleri iletişim araçları konusunda üyelerimize danışarak istekleri doğrultusunda iletişim yöntemleri belirlemek ve iletişim kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak

İletişimde mahremiyete ve gizliliğe saygı duymak

Bu içerik toplam 872 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz,

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında üyelerimizin 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki Borsamıza olan,  borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri yapılandırılabilecek olup, süresi içerisinde borç asıllarının ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ile fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimiz Kanun ile borçlarını en fazla 6 eşit taksitte ödeyebilecek olup taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyen üyelerimizin 30.09.2021 tarihine kadar Borsamıza yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

EK_1 Peşin Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_2 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_3 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_4 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_5 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_6 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42