Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Hakkımızda

Ereğli Ticaret Borsası 19 Haziran 1968 tarihinde kurulmuştur.Kuruluş tarihi itibariyle çevre İl ve İlçe Borsaları arasında en eski Borsalardan biridir.

Borsamızın Adana yolu üzeri Ziya Gökalp Mahallesi Er-Su Meyve Suyu Fabrikası karşısında toplam 9.400 metrekare gayrimenkulu bulunmaktadır.1998 yılında yapımına başlanan 3000 metrekare alan üzerine kurulan yeni hizmet binamız 2002 yılında tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.

Hizmet Binamızın 1.katında tüccarlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak lobi bölümümüz ile birlikte,Hububat ve Bakliyat gibi ürünlerin analizleri yapmak için laboratuar servisimiz ve bu ürünlerin laboratuar sonuçlarına göre gerçek piyasa değerlerini belirlemek için üretici ve tüccarı bir araya getirerek satış işlemi gerçekleştirilen satış salonumuz bulunmaktadır.

Borsamızın 2.katı İdari kısımdır.

3.kat ise konferans salonu olarak düşünülmüştür.

2008 yılında çiftçilerimize ve üyelerimize daha iyi hizmet amacıyla kurulmuş bulunan elektronik kantarımız faal olarak hizmet vermektedir.

2005 yılında, laboratuar için gerekli, laboratuar cihazları ve tam otomatik numune alma sondası alınmıştır.bu yıldan itibaren Ereğli ofisimiz alımlarını Borsamızdan yapmaktadır.Tam otomatik numune sondası ile el değmeden alınan hububat, laboratuar ortamında fiziksel ve kimyasal analiz değerleri yapılarak, bunların sonuçlarına göre değer tayini yapılarak,hububatın gerçek fiyatı satış salonumuzda serbest piyasa ekonomisine göre belirlenmektedir.

Borsamız sosyal faaliyet olarak Ereğli İlçemize ve Ereğli insanımıza yararlı olabilecek tüm sosyal etkinliklere katılmakta maddi ve manevi her türlü yardımı yapmakta ve gerçekleştirmektedir.Bunların başında eğitim ve öğretim gelmektedir.Bu amaçla yaklaşık 15 yıldır maddi durumu yetersiz olan yüksek öğrenim öğrencisine karşılıksız olarak eğitim bursu verilmektedir.15 yıl boyunca yaklaşık 400 öğrenciye burs verilmiştir.Şu an için 42 yüksek öğrenim öğrencisine karşılıksız eğitim bursu verilmektedir.

Kaymakamlığımız ve Borsamızın ortak girişimciliği sayesinde,Ereğli halkına ve Borsa üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için Ereğli’ye Bağkur ve SSK şubesi getirtilmiştir. Ereğli SSK Şubesinin internet,telefon ve Ereğli Bağkur şubesinin odacı maaşı için her ay düzenli yardımlar yapılmaktadır.

2007 yılında Ereğli Belediyemiz ile Borsamız öncülüğünde, Ereğli Süt üretimini geliştirilmesi amacıyla protokol yapılmış,bu protokol ile Belediye ve Borsanın,Ereğli’ye modern süt tesisleri kazandırmak için Ereğli-Karaman yolu üzerinde,Ereğli Belediyesi mücavir sahası içinde ve Karaman İli sınırında, bugünkü Adabağ köyü bölgesinde 5.200 dekar araziye kurulacak Organize Hayvan bölgesiyle ilgili çalışmalar yapılılmıştır. Bu çalışmalarda,Organize hayvan sitesinin fiziki yapılanması sırasında süt sığırcılığı yetişiriciliğiyle ilgili barınak ve binaların mimarı çizim proje bedeli borsamızdan karşılanmıştır. HAYKENT adı altında kooperatif kurulmuş olup, yapımına başlanılan, 5 bin 200 dekar alan hazine arazisi Belediye Başkanlığına devredilmiştir. Organize Hayvan bölgesiyle(Haykent); Ereğli, Türkiye’nin süt üretiminde en önemli merkezi olacaktır. Kapasite olarak günlük bin ton süt üretiminin gerçekleşeceği hesaplanmaktadır. 300-350 işletmenin faaliyete geçmesi ile birlikte bölgedeki damızlık hayvan miktarı 30 binlere ulaşacaktır. Türkiye hayvancılığının AB normlarına ulaşmasında ve A kalite süt ve buna bağlı mamüllerin üretiminde örnek yapılanma olacaktır. Bu proje ile Ereğli’de 5 bin kişilik bir istihdam ortamı doğacağı gibi, yıllık 150 milyon YTL. dolayinda bir üretim girdisi sağlanacaktır. Borsamızda teknolojik yönden çağın gereklerine uygun bir bilgisayar donanımı kurulmuştur.Borsamızdaki bütün işlemler internet yoluyla yapılmaktadır.

Bu içerik toplam 1.109 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

1. Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidat borçlarının 1.taksidi de yasa kapsamındadır.

2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 28 Şubat 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.

3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Birimine kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve Borsamız veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31/01/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

6. Toplam anapara borç tutarları 28 Şubat 2021 tarihine kadar 6 taksitte ödenebilir.

7. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Konya Ereğli Ticaret Borsası Başkanlığı

Ek;YAPILANDIRMA BAŞVURU DİLEKÇESİ

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42