Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Kalite ve Şikayet Politikamız

Yönetim ve personelin katılımıyla, mevzuatlara uygun, kesintisiz, zamanında ve etkin hizmet sunarak üye memnuniyetini en üst seviyede tutmak,

Risk temelli düşünmeye dayalı yönetim anlayışı ile risklerimizi periyodik ve sistematik olarak değerlendirmek ve gerektiğinde tedbir alınmasını sağlamak

Tüm personelimizin daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için kalite bilincini oluşturmak

Tüm paydaşlarımız ile güvene dayalı işbirliği içinde olmak

Kalite Yönetim Sistemimizi gözden geçirerek sürekli iyileştirmek

Toplumsal sorumluluğun bilincinde bir borsa olarak sağlık yatırımları yapmak

Bu içerik toplam 1.107 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz,

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında üyelerimizin 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki Borsamıza olan,  borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri yapılandırılabilecek olup, süresi içerisinde borç asıllarının ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ile fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimiz Kanun ile borçlarını en fazla 6 eşit taksitte ödeyebilecek olup taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyen üyelerimizin 30.09.2021 tarihine kadar Borsamıza yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

EK_1 Peşin Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_2 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_3 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_4 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_5 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_6 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42