Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Etik Kurallarımız

Yapılan işte dürüst ve tarafsız davranılır.
Karşılıklı ilişkiler ve üye ilişkileri saygı içerisinde itibar ve güveni sağlayacak şekilde yürütülür.
Kaynaklarımız en verimli şekilde kullanılır.
Üyelerimize ve topluma karşı görev ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilir. Tüm kararların tutarlılık içerisinde doğru, zamanında alınması ve uygulanması sağlanır.
Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen faaliyetlerde ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlanır.
İş süresince ve iş sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas alınır.
Her türlü hizmet ve çalışmalarda borsamız misyonuna ve değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır

Bu içerik toplam 1.054 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz,

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında üyelerimizin 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki Borsamıza olan,  borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri yapılandırılabilecek olup, süresi içerisinde borç asıllarının ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ile fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimiz Kanun ile borçlarını en fazla 6 eşit taksitte ödeyebilecek olup taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyen üyelerimizin 30.09.2021 tarihine kadar Borsamıza yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

EK_1 Peşin Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_2 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_3 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_4 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_5 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_6 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42