Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Helal Teknik Eğitimleri

Sayın Üyelerimiz;

Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) görevleri arasında helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmenin yanı sıra helal belgelendirme özelinde sektör paydaşlarına ve profesyonellere yönelik eğitimler düzenlemek de yer almaktadır.
Bu kapsamda, ülkemizdeki helal belgeli ürün ve hizmet üreticisi/sağlayıcısı firmalar yada bu alanda ihracat yapmak isteyen işletmeler bünyesindeki çalışanlar ile helal belgeli ürün ve hizmetler konusunda tecrübesi olmayan ancak bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen kişilere yönelik 28-29 Aralık 2020 tarihlerinde “Helal Gıda Standardı Temel Eğitimi” verilmesi planlanmaktadır.
Söz konusu eğitim;
 İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) ilgili kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standartlarından başta “OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda Genel Kılavuzu”
 Helal belgeli ürün ve hizmetlerin uluslararası ticareti,
 Dünyadaki helal belgelendirmenin tarihçesi ve güncel durum,
 Çeşitli ülkelerdeki helal belgelendirmeye ilişkin düzenlemeler
 Helal Belgelendirme ve Helal Akreditasyon Sistematiği
 Helal Akreditasyon Kurumu Faaliyetleri
konularından oluşmaktadır. 2 gün (toplam 8 saat) süre ile Microsoft Teams uygulaması üzerinden canlı çevirim-içi katılım şeklinde tasarlanan eğitim programı kontenjanı 20 kişi olup katılım ücreti 200,00.- ₺/kişi’dir.
Diğer taraftan, helal belgeli ürün ve hizmet sektörü ile helal belgelendirme piyasasının nitelikli personel ihtiyacının karşılanması ve istihdama katkı sağlanması amacıyla ilişik başvuru formunda belirtilen bölümlerden son 3 yılda mezun olmuş ve halihazırda kendi namına ya da başka bir surette istihdam edilmeyen kişilere yönelik ücretsiz eğitim imkanı belirlenen kontenjan dahilinde sunulmaktadır. Söz konusu eğitimlere başvuru konusunda ayrıntılı bilgiye www.hak.gov.tr adresinden erişilebilir. Ayrıntılı bilgi talep etmek ve başvuru formlarını iletmek için egitim@hak.gov.tr e-posta hesabından Kurumumuz ile iletişime geçilebilir.
Bu içerik toplam 23 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

1. Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidat borçlarının 1.taksidi de yasa kapsamındadır.

2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 28 Şubat 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.

3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Birimine kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve Borsamız veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31/01/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

6. Toplam anapara borç tutarları 28 Şubat 2021 tarihine kadar 6 taksitte ödenebilir.

7. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Konya Ereğli Ticaret Borsası Başkanlığı

Ek;YAPILANDIRMA BAŞVURU DİLEKÇESİ

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42