Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Eskişehir Ticaret Borsası Kıyaslama Ziyaretimiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından üyelerine “Beş Yıldızlı Hizmet” vermesi için fırsat oluşturan akreditasyon sistemi kapsamında Karapınar Ticaret Borsası ile birlikte Eskişehir Ticaret Odası’na kıyaslama ziyareti gerçekleştirdik. Kıyaslamaya Personellerimizden Akreditasyon Sorumlusu Ebru Yanaroğlu ve Sorumlu Yardımcısı Gülben Polat, Karapınar Ticaret Borsası Personelleri Şemsettin Gülcü ve Mehmet Yurt katıldılar.
Eskişehir Ticaret Odası Kalite Akreditasyon Sorumlusu Duygu Akpınar tarafından karşılanan heyet ziyaret kapsamında standardın 1.3 , 1.8, 1.4 ve 2.4 maddeleri için iki borsanın yıl boyunca elde ettiği verileri değerlendirerek, gelişime açık olan yönleri ele alındı.

Bu içerik toplam 209 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz,

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında üyelerimizin 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki Borsamıza olan,  borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri yapılandırılabilecek olup, süresi içerisinde borç asıllarının ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ile fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimiz Kanun ile borçlarını en fazla 6 eşit taksitte ödeyebilecek olup taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyen üyelerimizin 30.09.2021 tarihine kadar Borsamıza yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

EK_1 Peşin Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_2 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_3 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_4 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_5 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_6 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42