Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Semineri Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 11.03.2022 tarihli yazılarda;

– T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Birliklerine iletilen 10.03.2022 tarihli yazıdan bahisle; 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin on dördüncü fıkrası “Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan soru formu Bakanlık internet sitesinde yayımlanan format kullanılarak düzenlenir ve 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca güvenli elektronik imzalı ibraz edilir.” hükmünü amirdir.

Mevcut formda yaşanan çift imza sorununun giderilmesi amacıyla güncellenen Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Elektronik Soru Formuna, aşağıda yer alan link üzerinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler/ek-2-soru-formu-yetkilendirilmis-yukumlu-basvurularinda-kullanilacak-olan-elektro

– Bununla birlikte, Birlikleri tarafından 17 Mart 2022 Perşembe günü saat 14:00’te “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Semineri”nin gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu seminerde Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına ilişkin koşullar, başvuru süreçleri, getirdiği kolaylaştırmalar ve sorumlulukları konularının anlatılacağı ve seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki sorularının cevaplandırılacağı belirtilmektedir.

Bu itibarla; güncellenen soru formundan ve ekte bir örneği sunulan söz konusu seminer programından bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla

Bu içerik toplam 0 kişi tarafından okunmuş.

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42