Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

YAPAY ZEKA EĞİTİM VE FARKINDALIK PROJESİ MAKİNE ÖĞRENMESİNE GİRİŞ EĞİTİMİ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) alınan bir yazıda, TOBB, TOBB ETÜ ve Global Al Hub iş birliğinde Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi kapsamında “Makine Öğrenmesine Giriş Eğitimi”nin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Python ile Machine Learning projeleri oluşturmak amacıyla gerekli becerilerin kazandırılmasının hedeflendiği söz konusu eğitimde, uygulamalı bir şekilde Denetimli ve Denetimsiz Makine Öğrenimi algoritmalarının da ele alınacağı ifade edilmektedir. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitim sonrasında katılımcılara sertifika verileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu “Makine Öğrenmesine Giriş Eğitimi” 22-26 Mart 2021 tarihleri arasında 19:00 – 21:00 saatlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olup, söz konusu eğitime katılmak isteyen üyelerimizin aşağıda yer alan program çerçevesinde kayıt yaparak katılım sağlayabilecekleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Eğitim Programı:

Mart Ayı

· Makine Öğrenmesi’ne Giriş

Başvuru: https://globalaihub.com/event/makine-ogrenmesine-giris-22-26-mart/

· Yapay Zeka’ya Giriş

Başvuru: https://globalaihub.com/event/yapay-zekaya-giris-29-mart/

Nisan Ayı

·Python’a Giriş

Başvuru: https://globalaihubcom/event/python-programlamaya-giris-5-9-nisan/

· Makine Öğrenmesi’ne Giriş

Başvuru: https://globalaihub.com/event/makine-ogrenmesine-giris-19-23-nisan/

· Robotik Süreç Otomasyona Giriş

Başvuru: https://globalaihub.com/event/hiper-otomasyon-ve-robotik-surecotomasyonunagiris-26-30-nisan/

Bu içerik toplam 0 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

1. Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidat borçlarının 1.taksidi de yasa kapsamındadır.

2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 28 Şubat 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.

3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Birimine kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve Borsamız veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31/01/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

6. Toplam anapara borç tutarları 28 Şubat 2021 tarihine kadar 6 taksitte ödenebilir.

7. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Konya Ereğli Ticaret Borsası Başkanlığı

Ek;YAPILANDIRMA BAŞVURU DİLEKÇESİ

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42