ÜYELERİMİZE DUYURULUR!!!

Sayın Üyemiz;

5174 Sayılı Kanunun 50.nci maddesinin 5.nci fıkrası gereğince; üyelerimizin Borsamıza ödemekle mükellef oldukları Yıllık Aidatlarını her yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte ödemeleri gerektiği belirtilmektedir.
Yasal süresi içerisinde ödenmeyen Aidat Ücretleri 5174 sayılı Kanunun 77.nci maddesinin 1.nci fıkrası ‘‘Süresinde ödenmeyen Kayıt Ücreti, Yıllık Aidat ve Borsa Tescil Ücretine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunu uyarınca Gecikme Zammı Tahakkuk ettirilir.’’ Hükmünü içermektedir.

Sayın Üyelerimizin; yukarıda belirtilen Kanunun Cezai yaptırımlarına maruz kalmadan, Yıllık Aidat Ücretlerini süresi içerisinde Borsamız Veznesine,Kredi kartı veya banka hesaplarımıza yatırmalarını; Anılan talebin yasal zorunluluk olduğu ve bu durumdan dolayı bizleri anlayışla karşılayacağınızı ümit eder, çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarız.
EREĞLİ TİCARET BORSASI

Bu içerik toplam 232 kişi tarafından okunmuş.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), üye firmaların oda ve borsalara haziran ayı sonuna kadar ödemesi gereken aidatları ekim ayına erteledi.​
TOBB’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik, firmaların mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla bazı kararlar aldı.

Bu kapsamda, üye firmaların oda ve borsalara haziran ayı sonuna kadar ödeyeceği yıllık üyelik ve munzam aidat hiçbir gecikme zammı ve faizi olmaksızın ekim ayına ertelendi.

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42