Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

ÜYELERİMİZE DUYURULUR!!!

Sayın Üyemiz;

5174 Sayılı Kanunun 50.nci maddesinin 5.nci fıkrası gereğince; üyelerimizin Borsamıza ödemekle mükellef oldukları Yıllık Aidatlarını her yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte ödemeleri gerektiği belirtilmektedir.
Yasal süresi içerisinde ödenmeyen Aidat Ücretleri 5174 sayılı Kanunun 77.nci maddesinin 1.nci fıkrası ‘‘Süresinde ödenmeyen Kayıt Ücreti, Yıllık Aidat ve Borsa Tescil Ücretine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunu uyarınca Gecikme Zammı Tahakkuk ettirilir.’’ Hükmünü içermektedir.

Sayın Üyelerimizin; yukarıda belirtilen Kanunun Cezai yaptırımlarına maruz kalmadan, Yıllık Aidat Ücretlerini süresi içerisinde Borsamız Veznesine,Kredi kartı veya banka hesaplarımıza yatırmalarını; Anılan talebin yasal zorunluluk olduğu ve bu durumdan dolayı bizleri anlayışla karşılayacağınızı ümit eder, çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarız.
EREĞLİ TİCARET BORSASI

Bu içerik toplam 236 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

1. Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidat borçlarının 1.taksidi de yasa kapsamındadır.

2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 28 Şubat 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.

3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Birimine kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve Borsamız veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31/01/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

6. Toplam anapara borç tutarları 28 Şubat 2021 tarihine kadar 6 taksitte ödenebilir.

7. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Konya Ereğli Ticaret Borsası Başkanlığı

Ek;YAPILANDIRMA BAŞVURU DİLEKÇESİ

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42