Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Türkiye-İtalya JETCO Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan 23.07.2020 tarihli Ek’te sunulan yazıda, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN ve İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Luigi Di MAIO’nun katılımlarıyla 29 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye İtalya JETCO Toplantısı’nın gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, İtalya ile ilişkilerimizde sorunlar ve çözüm önerilerine dair bilgi notunun ilgili Bakanlığa iletilmek üzere en geç 27 Temmuz 2020 mesai bitimine kadar TOBB’a (duygu.delikanli@tobb.org.tr) iletilmesinin bildirildiği hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,

Bu içerik toplam 19 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz,

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında üyelerimizin 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki Borsamıza olan,  borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri yapılandırılabilecek olup, süresi içerisinde borç asıllarının ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ile fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimiz Kanun ile borçlarını en fazla 6 eşit taksitte ödeyebilecek olup taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyen üyelerimizin 30.09.2021 tarihine kadar Borsamıza yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

EK_1 Peşin Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_2 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_3 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_4 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_5 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_6 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42