Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Turk Yatırım Bankası Sh.A

Sayın Üyemiz;

İLGİ : 21/12/2021 Tarih ve 34221550-720-11395 Sayılı Yazısında;

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 13.12.2021 tarihli ve 69980775 sayılı yazısı;
İlgide kayıtlı yazıda; Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan yükümlülük ve sınırlamaların Kosova mevzuatında icra kabiliyetinin bulunmaması nedeniyle çeşitli kişi ve kuruluşların Kosova’da banka unvanı ile şirket açtıkları; Kosova Merkez Bankasından aldıkları herhangi bir bankacılık yetkileri olmamasına rağmen Türkiye’de bu şirketlerin şubeleri gibi hareket ederek piyasaya çek, teminat mektubu vb. sundukları belirtilmektedir.
Yazıda devamla, konuyla ilgili olarak en son, T.C. Priştine Büyükelçiliği üzerinden bir vatandaşımızın “Turk Yatirim Bankasi SH.A.” hakkında bilgi talep ettiği bildirilmektedir. Konu araştırıldığında, anılan şirketin sadece şirket kaydının olduğu ve Kosova Merkez Bankası’nın https://bqk-kos.org/financial-supervision2/licensing-of-financial-institutions/list-of-licensed-financial-institutions-2/?lang=en bağlantı adresinde belirttiği banka ya da finans kuruluşları arasında bulunmadığı bilgisine ulaşıldığı belirtilmektedir. Turk Yatirim Bankasi SH.A.’nin Kosova Şirket Kayıt Ajansının internet sitesinden edinilen bahse konu kayıt örneği ekte sunulmaktadır.

EK : Turk Yatırım Bankası SH.A

Saygılarımızla…

Bu içerik toplam 4 kişi tarafından okunmuş.

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42