Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbetler – Japonya

Sayın Üyemiz,

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 17.06.2021 tarih ve 64825254 sayılı yazısına istinaden,

Ticaret Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 10:00’da
Japonya’da görev yapmakta olan Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile Japonya İthalat ve Yatırım Ajansı
Danışmanı Makoto Nakamura ve Global Media Corporation CEO’su Masanori Tonegawa’nın
konuşmacı olarak katılarak iş insanlarımızı bilgilendireceği “Japonya Gıda Pazarında Başarılı Olmak”
isimli e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

İngilizce dilinde düzenlenecek olan toplantının programı ve toplantıya katılmak için gerekli link ekte
sunulmuştur.

Bilgilerinize Sunarız.

bilgi notu

Bu içerik toplam 2 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz,

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında üyelerimizin 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki Borsamıza olan,  borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri yapılandırılabilecek olup, süresi içerisinde borç asıllarının ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ile fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimiz Kanun ile borçlarını en fazla 6 eşit taksitte ödeyebilecek olup taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyen üyelerimizin 30.09.2021 tarihine kadar Borsamıza yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

EK_1 Peşin Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_2 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_3 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_4 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_5 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_6 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42