Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Teknoloji’de Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü Webinarı ve B2B Etkinliği Hakkında

20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14:00’da online olarak (webinar) üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Vodafone Türkiye işbirliğinde ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank ile üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla ‘Teknoloji’de Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü Webinarı ve B2B Etkinliği’ gerçekleştirilecektir.

Telekomünikasyon sektöründe yerli ürün kullanımını artırmak, Vodafone Türkiye’nin tedarik zincirine katılabilecek KOBİ’ler ile etkin iletişim ve iş birliğinde bulunmak ve potansiyellerini hayata geçirmek amacıyla gerçekleştirilecek bahse konu etkinlikte, telekomünikasyon sektörü ekosisteminin ihtiyaçları, yerli malı belgesinin faydaları, Ar-Ge, teknoloji ve yerlileştirme alanlarındaki KOSGEB destekleri ile Vodafone Türkiye satın alma politikaları anlatılacak olup, webinar sonunda kayıt esnasında seçilen ürün grubuna göre KOBİ’ler ile online işbirliği görüşmeleri yapılacaktır.

Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin 18 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar http://yerlikobi.atolye.tv adresinde yer alan program dahilindeki kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir.  Konuyu bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.

Bu içerik toplam 9 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

1. Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidat borçlarının 1.taksidi de yasa kapsamındadır.

2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 28 Şubat 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.

3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Birimine kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve Borsamız veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31/01/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

6. Toplam anapara borç tutarları 28 Şubat 2021 tarihine kadar 6 taksitte ödenebilir.

7. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Konya Ereğli Ticaret Borsası Başkanlığı

Ek;YAPILANDIRMA BAŞVURU DİLEKÇESİ

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42