“PEMT 20” TOPLANTISI

Sayın Üyemiz, Birliğimizden aldığımız yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleri ve Sayın Bakanımız Fatih Dönmez’in teşrifleriyle, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ev sahipliğinde, 10 Şubat 2020 tarihinde, ‘Crowne Plaza Istanbul – Asia’da, “Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT’20)” Toplantısı düzenlenecektir.

PEMT’20 Toplantısı ile TPAO’nun faaliyet alanı (petrol – doğal gaz arama ve üretim sektörü) kapsamında yerli sanayinin ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’nın bir parçası haline dönüştürülmesi, yüksek katma değerli mal / hizmet / teknoloji üretimine katkıda bulunulması ve paydaşların bir araya getirilerek yol haritası oluşturulmasına öncülük edilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede, TPAO’nun yerli ürün kullanımını artırma hedefi doğrultusunda, yerli tedarikçileri sektöre kazandırmak, karşılaşılan sorunlar karşısında alternatifli özgün çözümler geliştirilmesini sağlamak, faaliyetler ve tedarik süreçlerine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yaparak, işbirlikleri açısından fırsatlar yaratmak amaçlanmaktadır.

Toplantı programı ekte tarafınıza sunulmuş olup, katılım için http://www.pemt.com.tr/ adresinden, 5 Şubat 2020 tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Bu içerik toplam 151 kişi tarafından okunmuş.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), üye firmaların oda ve borsalara haziran ayı sonuna kadar ödemesi gereken aidatları ekim ayına erteledi.​
TOBB’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik, firmaların mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla bazı kararlar aldı.

Bu kapsamda, üye firmaların oda ve borsalara haziran ayı sonuna kadar ödeyeceği yıllık üyelik ve munzam aidat hiçbir gecikme zammı ve faizi olmaksızın ekim ayına ertelendi.

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42