Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Nefes kredisi 2020 Hk.

TOBB NEFES KREDİSİ KOŞULLARI

1-) Kampanya kapsamında kredi başvurusu 27.04.2020 tarihinde başlayacak olup ;
* Yıllık cirosu 0-3.000.000 TL arasında olan firmalara maksimum 50.000 TL KGF Destekli Kredi Desteği
* Yıllık cirosu 3.000.000-25.000.000 TL arasında olan firmalara maksimum 100.000 TL KGF Destekli Kredi Desteği
2-) 31/12/2020 tarihine kadar ana para ve faiz ödemesiz olarak ilk taksit 31/01/2020 tarihinde başlayacak olup,aylık eşit 12 ay taksitle ödenecektir.
3-) Kredi faizi yıllık %7.5 olup,anlaşma yapılan bankalar KGF’ye ödenecek %0,03 kefalet başvuru bedeli dışında herhangi bir masraf komisyon talep etmeyecektir.
4-) KOBİ’ler krediye başvurabilmek için bağlı oldukları oda/borsadan “TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir” ibaresini içeren FAALİYET BELGESİNİN aslını bankaya ibraz edeceklerdir.
5-) Başvurular DENİZBANK şubelerine yapılacak olup önümüzdeki günlerde kamu bankalarının da kampanyaya dahil olması beklenmektedir.
6-) Borsamız kredi kullandırma sürecinde üyelerine yönelik olumlu veya olumsuz herhangi bir referansı olmayacaktır.

Bu içerik toplam 161 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

1. Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidat borçlarının 1.taksidi de yasa kapsamındadır.

2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 28 Şubat 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.

3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Birimine kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve Borsamız veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31/01/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

6. Toplam anapara borç tutarları 28 Şubat 2021 tarihine kadar 6 taksitte ödenebilir.

7. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Konya Ereğli Ticaret Borsası Başkanlığı

Ek;YAPILANDIRMA BAŞVURU DİLEKÇESİ

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42