Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar için Hizmetlerin Geliştirilmesi” İhale Çağrısı

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 18.02.2021 tarihli ve 34221550-050.99- 1619 sayılı yazısı

 

İlgi kayıtlı yazıda, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması çerçevesinde, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte ve duyurular yapılmaktadır.

COSME Programı kapsamında “Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar için Hizmetlerin Geliştirilmesi” ihale çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

Başvuru yapılması durumunda ilgili süreçlere ilişkin gelişmelerin eposta ile (cihantomris@corlutso.org.tr) adresine iletilmesini rica ederim.

Bilgilerinize sunarız.

mali_gucluk_icerisindeki_firmalarin_hizmetlerinin_gelistirilmesi_ihale_cagrisi

 

Saygılarımızla,

Bu içerik toplam 42 kişi tarafından okunmuş.

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42