Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Konya Ereğli Ticaret Borsası & KTO Karatay Üniversitesi arasında eğitim işbirliği protokolü

Değerli Üyemiz,
Konya Ereğli Ticaret Borsası & KTO Karatay Üniversitesi arasında eğitim işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Söz konusu protokol kapsamında, Konya Ereğli Ticaret Borsası üyeleri, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin KTO Karatay Üniversitesi Lisans, Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde katılacakları önlisans ve lisans programlarına kayıt yaptırmaları halinde öğrenim ücretinden %15 oranında ahilik bursu sağlanacak ve 8 eşit taksitte ödeme imkânı sağlanacaktır.

Bu protokol 2020-2021 akademik yılında Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

İlgili üyelerimizin dikkatine sunarız.

Bu içerik toplam 57 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz,

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında üyelerimizin 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki Borsamıza olan,  borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri yapılandırılabilecek olup, süresi içerisinde borç asıllarının ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ile fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimiz Kanun ile borçlarını en fazla 6 eşit taksitte ödeyebilecek olup taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyen üyelerimizin 30.09.2021 tarihine kadar Borsamıza yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

EK_1 Peşin Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_2 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_3 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_4 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_5 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_6 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42