Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Veri Sahibinin Açık Rıza Metni

KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Konya Ereğli Ticaret Borsası tarafından,

Konya Ereğli Ticaret Borsası’nın web sitesine (https://ereglitb.org.tr/) sağlamış olduğunuz adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, faks numaranız, TC kimlik numaranız, pasaport numaranız, firma unvanınız ve e-posta adresiniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, borsamız tarafından sunulan hizmet ve içeriklerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Borsa tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Borsa’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Borsa’nın ve Borsa ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte ve amaçlarıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin Borsamız tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgi için Konya Ereğli Ticaret Borsası Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına www. ereglitb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Borsa tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için üyelerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metninde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Ad, soyad, adres, telefon numarası, faks numarası TC kimlik numarası, pasaport numarası, firma unvanı ve e-posta adresi;

(i) Verilerime Konya Ereğli Ticaret Borsası web sitesi vasıtasıyla erişilebilmesine, işlenebilmesine, elde edilebilmesine, kayıt altına alınabilmesine, saklanabilmesine, depolanabilmesine, kullanılabilmesine, muhafaza edilebilmesine, değiştirilebilmesine, yeniden düzenlenebilmesine, açıklanabilmesine, elde edilebilir hale getirilebilmesine ve sınıflandırılabilmesine ve diğer kişiler ile paylaşılabilmesine,

(ii) Borsanın yasal bir sorumluluğu yerine getirmek, koşul ve şartlarını ya da diğer sözleşmelerini yürürlüğe  sokmak ya da uygulamak için; üyelerin ya da başkalarının haklarını, mülkiyetini ya da güvenliğini güvence altına almak için Borsanın kişisel verilerimi paylaşma yükümlülüğü altına girmesi gerekiyorsa, bu bağlamda kişisel verilerimin kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili özel hukuk kişileri de dahil olmak üzere gizlilik sorumluluğu kapsamında olan Borsanın profesyonel danışmanlarıyla paylaşılmasına, peşinen izin verdiğimi ve Konya Ereğli Ticaret Borsası web sitesine gönderdiğim ad, soyad ve diğer kişisel verilerim için yukarıda açıklandığı üzere kişisel verilerimin işlenmesine açık rızamı vermemem halinde ad, soyad ve diğer kişisel verilerimin silineceğini anladığımı ve işbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Veri Sahibinin Açık Rıza Metnini (“Açık Rıza Metni”) okuduğumu anladığımı ve kabul ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bu içerik toplam 7 kişi tarafından okunmuş.

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42