Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Kısa Çalışma Sonrası İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları (Online Eğitim – Zoom)

Konuşmacı: Dr. Okan Güray Bülbül

Tarih: 17 Mart 2021 Çarşamba

Saat: 14.00 – 17.00

Eğitimde katılımcılara salgın süresince uygulanmakta olan koronavirüs nedeniyle kolaylaştırılmış şartlarla kısa çalışma, fesih yasağı ve nakdi ücret desteği uygulamaları hakkında bilgiler verilecektir. Koronavirüs nedeniyle kolaylaştırılmış şartlarla kısa çalışma uygulamasının 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek olması sonrası yürütülecek insan kaynakları yönetimi süreçleri hakkında bilgiler sunulacaktır. Kısa çalışma uygulamasının sona ermesi nedeniyle işyerlerinde alınması gerekli tedbirler, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması gereken bildirimler ve iş sözleşmelerinin feshi durumunda fesih süreci hakkında bilgilendirmelerde bulunulacaktır. Eğitimde ayrıca salgın dönemi ve sonrasında uygulanmak üzere hayata geçirilen normalleşme teşviki, ilave istihdam teşviki hakkında uygulama detaylarına yer verilecektir.

Bu eğitime kimler katılmalı?

Eğitime insan kaynakları birimlerinde görev yapan çalışanlar, özlük ve bordro biriminde çalışanlar ve işletme sahipleri katılmalıdır.

Bu eğitim katılımcılara ne sağlar?

Bu eğitim katılımcılara salgın süresince çalışma hayatına yönelik olarak hayata geçirilen uygulamaların sona ermesi ile birlikte işyerlerinde alınması gerekli tedbirlerin neler olduğunu ve sürecin nasıl yönetileceği konusunda bilgi edinilmesini sağlar. Bu sürecin yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda farkındalık oluşturur.

Eğitim içeriği

1. Kısa Çalışma Sonrası İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları

 • Kısa Çalışma Sonrası İşyerinde Alınması Gereken Tedbirler
  • Kısa Çalışmadan Normal Çalışmaya Dönen İşçiler İçin Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
  • Kısa Çalışma Sonrası SGK’ya Yapılması Gereken Bildirimler
  • Kısa Çalışma Uygunluk Tespiti Sürecinin Yönetimi
  • Kısa Çalışma Sonrası İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçleri
   • Kısa Çalışma Sonrası Çalışma Sürelerinin Yönetimi
   • Kısa Çalışma Sonrası Nakdi Ücret Desteği Sürecinin Yönetimi
   • Kısa Çalışma Sonrası İş Sözleşmesinin Feshi Sürecinin Yönetimi
   • Kısa Çalışma Sonrası Uzaktan Çalışmaya Geçiş Sürecinin Yönetimi
   • Kısa Çalışma Sonrasındaki Prim Teşvikleri
    • Normalleşme Teşviki
    • İlave İstihdam Teşviki
Bu içerik toplam 13 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz,

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında üyelerimizin 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki Borsamıza olan,  borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri yapılandırılabilecek olup, süresi içerisinde borç asıllarının ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ile fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimiz Kanun ile borçlarını en fazla 6 eşit taksitte ödeyebilecek olup taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyen üyelerimizin 30.09.2021 tarihine kadar Borsamıza yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

EK_1 Peşin Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_2 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_3 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_4 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_5 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_6 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42