Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Kısa Çalışma Sonrası İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları (Online Eğitim – Zoom)

Konuşmacı: Dr. Okan Güray Bülbül

Tarih: 17 Mart 2021 Çarşamba

Saat: 14.00 – 17.00

Eğitimde katılımcılara salgın süresince uygulanmakta olan koronavirüs nedeniyle kolaylaştırılmış şartlarla kısa çalışma, fesih yasağı ve nakdi ücret desteği uygulamaları hakkında bilgiler verilecektir. Koronavirüs nedeniyle kolaylaştırılmış şartlarla kısa çalışma uygulamasının 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek olması sonrası yürütülecek insan kaynakları yönetimi süreçleri hakkında bilgiler sunulacaktır. Kısa çalışma uygulamasının sona ermesi nedeniyle işyerlerinde alınması gerekli tedbirler, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması gereken bildirimler ve iş sözleşmelerinin feshi durumunda fesih süreci hakkında bilgilendirmelerde bulunulacaktır. Eğitimde ayrıca salgın dönemi ve sonrasında uygulanmak üzere hayata geçirilen normalleşme teşviki, ilave istihdam teşviki hakkında uygulama detaylarına yer verilecektir.

Bu eğitime kimler katılmalı?

Eğitime insan kaynakları birimlerinde görev yapan çalışanlar, özlük ve bordro biriminde çalışanlar ve işletme sahipleri katılmalıdır.

Bu eğitim katılımcılara ne sağlar?

Bu eğitim katılımcılara salgın süresince çalışma hayatına yönelik olarak hayata geçirilen uygulamaların sona ermesi ile birlikte işyerlerinde alınması gerekli tedbirlerin neler olduğunu ve sürecin nasıl yönetileceği konusunda bilgi edinilmesini sağlar. Bu sürecin yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda farkındalık oluşturur.

Eğitim içeriği

1. Kısa Çalışma Sonrası İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları

 • Kısa Çalışma Sonrası İşyerinde Alınması Gereken Tedbirler
  • Kısa Çalışmadan Normal Çalışmaya Dönen İşçiler İçin Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
  • Kısa Çalışma Sonrası SGK’ya Yapılması Gereken Bildirimler
  • Kısa Çalışma Uygunluk Tespiti Sürecinin Yönetimi
  • Kısa Çalışma Sonrası İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçleri
   • Kısa Çalışma Sonrası Çalışma Sürelerinin Yönetimi
   • Kısa Çalışma Sonrası Nakdi Ücret Desteği Sürecinin Yönetimi
   • Kısa Çalışma Sonrası İş Sözleşmesinin Feshi Sürecinin Yönetimi
   • Kısa Çalışma Sonrası Uzaktan Çalışmaya Geçiş Sürecinin Yönetimi
   • Kısa Çalışma Sonrasındaki Prim Teşvikleri
    • Normalleşme Teşviki
    • İlave İstihdam Teşviki
Bu içerik toplam 7 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

1. Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidat borçlarının 1.taksidi de yasa kapsamındadır.

2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 28 Şubat 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.

3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Birimine kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve Borsamız veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31/01/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

6. Toplam anapara borç tutarları 28 Şubat 2021 tarihine kadar 6 taksitte ödenebilir.

7. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Konya Ereğli Ticaret Borsası Başkanlığı

Ek;YAPILANDIRMA BAŞVURU DİLEKÇESİ

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42