Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

E-Pazar Yeri

Nohut

02.09.2019 / E-Pazar Yeri Nohut En az  : 4,40 TL – En çok : 4,45 TL

Fasulye

02.09.2019 / E-Pazar Yeri Fasulye En az  : 6,86 TL – En çok : 6,88 TL

Mısır

27.06.2019 / E-Pazar Yeri Mısır En az  : 2,40 TL – En çok : 2,46 TL

Makarnalık Buğday

27.06.2019 / E-Pazar Yeri Makarnalık Buğday En az  : 2,50 TL – En çok : 2,62 TL

Diğer Kırmızı Ekmeklik Buğday

27.06.2019 / E-Pazar Yeri Diğer Kırmızı Ekmeklik Buğday En az  : 2,48 TL – En çok : 2,51 TL

Diğer Beyaz Ekmeklik Buğday

27.06.2019 / E-Pazar Yeri Diğer Beyaz Ekmeklik Buğday En az  : 2,45 TL – En çok : 2,50 TL

Beyaz Arpa

27.06.2019 / E-Pazar Yeri Beyaz Arpa En az  : 2,66 TL – En çok : 2,69TL

Anadolu Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday

27.06.2019 / E-Pazar Yeri Anadolu Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday En az  : 2,53 TL – En çok : 2,61 TL

Kuzu – Et Kg

26.06.2019 / E-Pazar Yeri Kuzu – Et Kg En az  : 47,50 TL – En çok : 48,50 TL

İnek – Et Kg

26.06.2019 / E-Pazar Yeri İnek – Et Kg En az  : 29,00 TL – En çok : 29,50 TL

Anadolu Beyaz Sert Ekmeklik Buğday

11.06.2019 / E-Pazar Yeri Anadolu Beyaz Sert Ekmeklik Buğday En az  : 2,21 TL – En çok : 2,30 TL

Düve-Et Kg

11.06.2019 / E-Pazar Yeri Düve-Et Kg En az  : 32,50 TL – En çok : 33,00 TL

Dana-Et Kg

11.06.2019 / E-Pazar Yeri Dana-Et Kg En az  : 35,00 TL – En çok : 35,50 TL

Sayın Üyemiz,

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında üyelerimizin 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki Borsamıza olan,  borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri yapılandırılabilecek olup, süresi içerisinde borç asıllarının ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ile fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimiz Kanun ile borçlarını en fazla 6 eşit taksitte ödeyebilecek olup taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyen üyelerimizin 30.09.2021 tarihine kadar Borsamıza yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

EK_1 Peşin Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_2 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_3 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_4 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_5 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_6 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42