Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

E-Pazar Yeri

Nohut

02.09.2019 / E-Pazar Yeri Nohut En az  : 4,40 TL – En çok : 4,45 TL

Fasulye

02.09.2019 / E-Pazar Yeri Fasulye En az  : 8,30 TL – En çok : 8,88 TL

Mısır

27.06.2019 / E-Pazar Yeri Mısır En az  : 1,60 TL – En çok : 1,76 TL

Makarnalık Buğday

27.06.2019 / E-Pazar Yeri Makarnalık Buğday En az  : 2,28 TL – En çok : 2,42 TL

Diğer Kırmızı Ekmeklik Buğday

27.06.2019 / E-Pazar Yeri Diğer Kırmızı Ekmeklik Buğday En az  : 2,11 TL – En çok : 2,15 TL

Diğer Beyaz Ekmeklik Buğday

27.06.2019 / E-Pazar Yeri Diğer Beyaz Ekmeklik Buğday En az  : 1,75 TL – En çok : 2,33 TL

Beyaz Arpa

27.06.2019 / E-Pazar Yeri Beyaz Arpa En az  : 1,66 TL – En çok : 1,69TL

Anadolu Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday

27.06.2019 / E-Pazar Yeri Anadolu Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday En az  : 2,03 TL – En çok : 2,26 TL

Kuzu – Et Kg

26.06.2019 / E-Pazar Yeri Kuzu – Et Kg En az  : 47,50 TL – En çok : 48,50 TL

İnek – Et Kg

26.06.2019 / E-Pazar Yeri İnek – Et Kg En az  : 29,00 TL – En çok : 29,50 TL

Anadolu Beyaz Sert Ekmeklik Buğday

11.06.2019 / E-Pazar Yeri Anadolu Beyaz Sert Ekmeklik Buğday En az  : 2,21 TL – En çok : 2,30 TL

Düve-Et Kg

11.06.2019 / E-Pazar Yeri Düve-Et Kg En az  : 32,50 TL – En çok : 33,00 TL

Dana-Et Kg

11.06.2019 / E-Pazar Yeri Dana-Et Kg En az  : 35,00 TL – En çok : 35,50 TL

Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

1. Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidat borçlarının 1.taksidi de yasa kapsamındadır.

2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 28 Şubat 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.

3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Birimine kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve Borsamız veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31/01/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

6. Toplam anapara borç tutarları 28 Şubat 2021 tarihine kadar 6 taksitte ödenebilir.

7. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Konya Ereğli Ticaret Borsası Başkanlığı

Ek;YAPILANDIRMA BAŞVURU DİLEKÇESİ

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42