Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

İkinci Afrika İçi Ticaret Fuarı Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan 09.08.2021 tarihli  yazıda;

8-14 Aralık 2021 tarihleri arasında Kigali’de düzenlenmesi öngörülen İkinci Afrika İçi Ticaret Fuarı’nın (Intra-African Trade Fair – IATF2021) lojistik kısıtlamalar nedeniyle 15-21 Kasım 2021 tarihlerinde Durban, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenmesine karar verildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, IATF2021’in Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması (AfCFTA) kapsamında ticareti kolaylaştıracak bir platform sunarak kıtasal ve küresel alıcı ve satıcıları bir araya getireceği belirtilmekte olup, Afrika ve başka coğrafyalardan 55’ten fazla ülkeden 10.000 ziyaretçinin katılımının öngörüldüğü söz konusu Fuara, “IATF2021 Virtual” adı altında çevrimiçi olarak da katılım sağlanabileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu Fuara ilişkin Afrika Birliği’nden alınan Nota Ek’te sunulmakta olup, ayrıntılı bilgi ve kayıt işlemlerine https://www.intrafricantradefair.com/en internet adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Bu içerik toplam 0 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz,

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında üyelerimizin 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki Borsamıza olan,  borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri yapılandırılabilecek olup, süresi içerisinde borç asıllarının ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ile fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimiz Kanun ile borçlarını en fazla 6 eşit taksitte ödeyebilecek olup taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyen üyelerimizin 30.09.2021 tarihine kadar Borsamıza yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

EK_1 Peşin Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_2 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_3 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_4 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_5 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_6 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42