Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

HİPER OTOMASYON VE ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONUNA GİRİŞ EĞİTİMİ HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Borsamıza iletilen yazıda,

TOBB, TOBB ETÜ ve Global Al Hub iş birliğinde yürütüldüğü belirtilen “Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi” kapsamında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 19:00’da “Hiper Otomasyon ve Robotik Süreç Otomasyonuna Giriş Eğitimi” gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Ekte programı ve bilgileri bulunan eğitime http://webinar.tobb.org.tr adresinde yer alan linkten erişim sağlanabileceği hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Bu içerik toplam 2 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz,

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında üyelerimizin 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki Borsamıza olan,  borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri yapılandırılabilecek olup, süresi içerisinde borç asıllarının ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ile fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimiz Kanun ile borçlarını en fazla 6 eşit taksitte ödeyebilecek olup taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyen üyelerimizin 30.09.2021 tarihine kadar Borsamıza yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

EK_1 Peşin Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_2 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_3 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_4 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_5 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_6 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42