Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Hakan Ülken, Sigorta ve Emeklilik Konferansı’nda konuştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından Sigorta Haftası kapsamında düzenlenen Sigorta ve Emeklilik Konferansı’na katıldı.​
Konferansta bir konuşma yapan Hakan Ülken, konuşmasına geçtiğimiz hafta sonu vefat eden Sigorta Acenteleri İcra Komitesi eski Başkanı Levent Ergun’ Allah’tan rahmet, ailesi, yakın dostları ve camiaya başsağlığı dileklerini ileterek başladı.

Zor bir dönemden geçildiğini anımsatan Ülken, “İçinde bulunduğumuz bu küresel belirsizlik ortamının yanı sıra, tüm dünyada kendisini gösteren popülizm ve korumacılık yanlısı eğilimler, tüm dünya ülkelerinin etkileneceği Ticaret Savaşına doğru bizleri sürüklemektedir. Korumacı tedbirler, iş yapmayı her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızları azalıyor” dedi.

Gelişmiş ülkelerdeki yüksek kamu borcu sorununun devam ettiğini vurgulayan Ülken, “Neticede tüm bunlar, dünya ticaretinin, yatırım ve fon akışının büyümesini engelliyor. Küresel finansal dalgalanmayı tetikliyor. Özetle, şimdi dünya ekonomik düzeninin yeniden kurulduğu, dengelerin yeniden tesis edildiği bir geçiş sürecinin içindeyiz. Bu süreçte, güçlü bir sigortacılık ve özel emeklilik sistemine daha çok ihtiyaç duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Hakan Ülken, güçlü bir sigorta sektörünün istikrarlı bir kalkınma sürecinin anahtarı olduğunu, finansal risklerin yanı sıra iklim değişikliği, doğal afetler, istihdam sorunları ve uzayan insan ömrünün hem sektörü hem de firmaları tehdit ettiğini söyledi.

2007 yılında yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun, Türkiye sigortacılığı için bir milat olduğunu belirten Ülken, “Bu düzenleme ile acente ve eksperler meslek kanunlarına kavuşmuşlar, Birliğimiz nezdinde örgütlenerek hızlı bir şekilde kurumsal yapıya kavuşmuşlardır. Sigortacılık Kanunu ile ülkemiz sigortacılığının gelişimi için ihtiyaç duyulan gerekli alt yapı sağlanmıştır. Artık ülkemiz sigortacılığı yeni bir döneme girmektedir. Türk Reasürans Anonim Şirketinin kurulması, Devlet Destekli Alacak Sigortasının yürürlüğe konulması bu dönemin habercisidir. Bağımsız bir Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun kurulması ile sektörel gelişim yeni bir ivme kazanacaktır. Ben bu adımların atılmasını sağlayan Sayın Bakanımız Berat Albayrak’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yaşadıkları coğrafyada deprem, sel fırtına gibi çok sayıda doğal afet riski ile karşı karşıya olduklarına dikkat çeken Ülken şöyle devam etti: “Bu nedenle, evlerimizi, fabrikalarımızı, tesislerimizi en önemlisi de canlarımızı güvence altına almalıyız. Güvence sağlarken, değerlerimizin gerçek bedelle ve doğru teminatlarla sigortalanmasına dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu konuda, konusunda uzman acente ve eksperlerin deneyimlerinden faydalanabiliriz. Çünkü tam güvence, ancak doğru poliçe ile mümkün”.

Bu içerik toplam 160 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

1. Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidat borçlarının 1.taksidi de yasa kapsamındadır.

2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 28 Şubat 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.

3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Birimine kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve Borsamız veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31/01/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

6. Toplam anapara borç tutarları 28 Şubat 2021 tarihine kadar 6 taksitte ödenebilir.

7. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Konya Ereğli Ticaret Borsası Başkanlığı

Ek;YAPILANDIRMA BAŞVURU DİLEKÇESİ

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42