Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Erasmus Akreditasyon Çağrısı

Sayın Üyelerimiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 22.09.2020 tarih ve “Erasmus Akreditasyon Çağrısı” konulu duyurusu;
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Birliğimize iletilen “Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu Başvurusu” konulu duyuru ekte dikkatinize sunulmuştur.
Söz konusu duyuruda 2021-2027 dönemini kapsayan Erasmus Programının hazırlık sürecinin başlamış olduğu ve bu kapsamda Mesleki Eğitim alanının da bulunduğu genel başvuru kurallarını içeren “Erasmus Akreditasyon Çağrısı”, “Erasmus Kalite Standartları” ve başvuru formunun yayımlandığı belirtilmektedir.
 Erasmus Akreditasyonu sistemi, kurum ve kuruluşlara Erasmus Programına uzun süreli olarak katılabilme ve hareketlilik faaliyetleri için 2021-2027 dönemi boyunca her yıl düzenli olarak kolaylaştırılmış bir yöntemle düzenli olarak hibe desteği alabilme fırsatı sunmaktadır.
Erasmus Akreditasyon Sistemi sayesinde özellikle Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında yer alan proje okullarımızda görevli öğretmenlerimiz ve eğitim gören öğrencilerimiz; faaliyet türüne göre 2 günden 365 güne kadar yurt dışı staj, işbaşı eğitim, kurs, beceri yarışmaları, öğretmen görevlendirmesi, işe yerleşme ve çalışma ziyareti kapsamındaki mesleki gelişimleri için program üyesi ülkeler ile diğer ortak ülkelerde yerleşik kurum ve kuruluşlara gönderilebileceklerdir. Bu hususta Erasmus Akreditasyon Sistemi önem arz etmektedir.
İhtiyaç olması halinde, konuya ilişkin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından çevrim içi bilgilendirme oturumları yapılacak olup bilgilendirme taleplerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar https://form.ua.gov.tr?id=1e970ddbff02-4f02-a2f1-efc5d0834529 adresinde yer alan form aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir.
Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu almak isteyenlerin 29 Ekim 2020 Perşembe günü Brüksel saati ile öğle 12:00’ye kadar Türkiye Ulusal Ajansı’nın internet sitesinde yer alan form üzerinden başvuruda bulunması gerekmektedir
Bu içerik toplam 20 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

1. Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidat borçlarının 1.taksidi de yasa kapsamındadır.

2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 28 Şubat 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.

3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Birimine kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve Borsamız veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31/01/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

6. Toplam anapara borç tutarları 28 Şubat 2021 tarihine kadar 6 taksitte ödenebilir.

7. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Konya Ereğli Ticaret Borsası Başkanlığı

Ek;YAPILANDIRMA BAŞVURU DİLEKÇESİ

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42