Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

Erasmus Akreditasyon Çağrısı

Sayın Üyelerimiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 22.09.2020 tarih ve “Erasmus Akreditasyon Çağrısı” konulu duyurusu;
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Birliğimize iletilen “Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu Başvurusu” konulu duyuru ekte dikkatinize sunulmuştur.
Söz konusu duyuruda 2021-2027 dönemini kapsayan Erasmus Programının hazırlık sürecinin başlamış olduğu ve bu kapsamda Mesleki Eğitim alanının da bulunduğu genel başvuru kurallarını içeren “Erasmus Akreditasyon Çağrısı”, “Erasmus Kalite Standartları” ve başvuru formunun yayımlandığı belirtilmektedir.
 Erasmus Akreditasyonu sistemi, kurum ve kuruluşlara Erasmus Programına uzun süreli olarak katılabilme ve hareketlilik faaliyetleri için 2021-2027 dönemi boyunca her yıl düzenli olarak kolaylaştırılmış bir yöntemle düzenli olarak hibe desteği alabilme fırsatı sunmaktadır.
Erasmus Akreditasyon Sistemi sayesinde özellikle Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında yer alan proje okullarımızda görevli öğretmenlerimiz ve eğitim gören öğrencilerimiz; faaliyet türüne göre 2 günden 365 güne kadar yurt dışı staj, işbaşı eğitim, kurs, beceri yarışmaları, öğretmen görevlendirmesi, işe yerleşme ve çalışma ziyareti kapsamındaki mesleki gelişimleri için program üyesi ülkeler ile diğer ortak ülkelerde yerleşik kurum ve kuruluşlara gönderilebileceklerdir. Bu hususta Erasmus Akreditasyon Sistemi önem arz etmektedir.
İhtiyaç olması halinde, konuya ilişkin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından çevrim içi bilgilendirme oturumları yapılacak olup bilgilendirme taleplerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar https://form.ua.gov.tr?id=1e970ddbff02-4f02-a2f1-efc5d0834529 adresinde yer alan form aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir.
Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu almak isteyenlerin 29 Ekim 2020 Perşembe günü Brüksel saati ile öğle 12:00’ye kadar Türkiye Ulusal Ajansı’nın internet sitesinde yer alan form üzerinden başvuruda bulunması gerekmektedir
Bu içerik toplam 26 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz,

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında üyelerimizin 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki Borsamıza olan,  borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri yapılandırılabilecek olup, süresi içerisinde borç asıllarının ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ile fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimiz Kanun ile borçlarını en fazla 6 eşit taksitte ödeyebilecek olup taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyen üyelerimizin 30.09.2021 tarihine kadar Borsamıza yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

EK_1 Peşin Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_2 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_3 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_4 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_5 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_6 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42