Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

COSME Programı ELIIT Projesi İkinci Teklif Çağrısı Eğitimi, 3-4 Mart 2021

KOSGEB, COSME -Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının ulusal koordinatörüdür ve IPA Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen COSME Türkiye Projesi’ni yürütmektedir. Proje çerçevesinde COSME’nin dört ana bileşeni altındaki araçlar için tanıtım/bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

COSME Programı altında kurulan  “European Light Industries Innovation and Technology project (ELIIT Project)- Avrupa Hafif Sanayisinde İnovasyon ve Teknoloji” konsorsiyumu tarafından ikinci teklif çağrısı yayınlanmıştır. Konsorsiyum tekstil, deri, giyim ve ayakkabı sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yeni teknolojilere adapte olmasını, üretim yapan firmalar ve teknoloji firmaları arasındaki iş birliğinin güçlenmesini desteklemektedir.

Başvurular AB üye ülkeleri ve COSME Programı’na katılan ülkelerde yukarıda sıralanan alanlarda faaliyet gösteren KOBİ ve teknoloji sağlayıcılarına (inovasyon merkezleri, üniversiteler, araştırma merkezleri, start-uplar vb.) açıktır.

 

Çağrıya ilişkin eğitim 3-4 Mart 2021 tarihinde online bir platform aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Eğitimde uygunluk kriterleri, başvuru belgelerinin hazırlanması, başvuru platformuna kayıt ve ortak bulma, proje kapsamında inovasyon teması konuları işlenecektir.

İlgili etkinliğe kayıt https://cosme.kosgeb.gov.tr/cosme-programi-eliit-konsorsiyumu-ikinci-teklif-cagrisi-egitimi/ linki üzerinden gerçekleştirilebilir.

 

Etkinliğe erişim linki katılımcıların mail adresine gönderileceği belirtilmiştir.

Bu içerik toplam 6 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bilgiler:

1. Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidat borçlarının 1.taksidi de yasa kapsamındadır.

2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 28 Şubat 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.

3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Borsamız Muhasebe Birimine kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve Borsamız veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31/01/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

6. Toplam anapara borç tutarları 28 Şubat 2021 tarihine kadar 6 taksitte ödenebilir.

7. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Konya Ereğli Ticaret Borsası Başkanlığı

Ek;YAPILANDIRMA BAŞVURU DİLEKÇESİ

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42