Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

COSME Programı ELIIT Projesi İkinci Teklif Çağrısı Eğitimi, 3-4 Mart 2021

KOSGEB, COSME -Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının ulusal koordinatörüdür ve IPA Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen COSME Türkiye Projesi’ni yürütmektedir. Proje çerçevesinde COSME’nin dört ana bileşeni altındaki araçlar için tanıtım/bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

COSME Programı altında kurulan  “European Light Industries Innovation and Technology project (ELIIT Project)- Avrupa Hafif Sanayisinde İnovasyon ve Teknoloji” konsorsiyumu tarafından ikinci teklif çağrısı yayınlanmıştır. Konsorsiyum tekstil, deri, giyim ve ayakkabı sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yeni teknolojilere adapte olmasını, üretim yapan firmalar ve teknoloji firmaları arasındaki iş birliğinin güçlenmesini desteklemektedir.

Başvurular AB üye ülkeleri ve COSME Programı’na katılan ülkelerde yukarıda sıralanan alanlarda faaliyet gösteren KOBİ ve teknoloji sağlayıcılarına (inovasyon merkezleri, üniversiteler, araştırma merkezleri, start-uplar vb.) açıktır.

 

Çağrıya ilişkin eğitim 3-4 Mart 2021 tarihinde online bir platform aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Eğitimde uygunluk kriterleri, başvuru belgelerinin hazırlanması, başvuru platformuna kayıt ve ortak bulma, proje kapsamında inovasyon teması konuları işlenecektir.

İlgili etkinliğe kayıt https://cosme.kosgeb.gov.tr/cosme-programi-eliit-konsorsiyumu-ikinci-teklif-cagrisi-egitimi/ linki üzerinden gerçekleştirilebilir.

 

Etkinliğe erişim linki katılımcıların mail adresine gönderileceği belirtilmiştir.

Bu içerik toplam 12 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz,

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında üyelerimizin 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki Borsamıza olan,  borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri yapılandırılabilecek olup, süresi içerisinde borç asıllarının ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ile fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimiz Kanun ile borçlarını en fazla 6 eşit taksitte ödeyebilecek olup taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyen üyelerimizin 30.09.2021 tarihine kadar Borsamıza yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

EK_1 Peşin Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_2 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_3 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_4 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_5 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_6 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42