Ereğli Ticaret Borsası - Hoşgeldiniz

Telefon Numaramız : 0332 734 71 41-42-43

AR-GE ÇALIŞMASI KAPSAMINDA SOYA FASÜLYESİ KIYASLAMA ZİYARETİ

Ar-ge çalışmamız kapsamında yaptığımız soya fasulyesi denememizin gidişatını daha iyi görmek ve değerlendirmek üzere soya fasulyesi nin yoğun olarak yetiştiği Adana bölgesinde soya yetiştiriciliği yapan çiftçilerle bir araya gelerek yerinde incelemelerde ve kıyaslamalarda bulunduk. Kıyaslamamızda ekim tarihi ve bakım işlemleri ile ürünlerin bulunduğu vejetasyon sürecinde aralarında olumsuz bir fark olmadığına bölgemizde ki soya bitkilerinin adaptasyon olarak sorun yaşamadığına karar verdik.
Ereğli Ticaret Borsası
Ziraat Mühendisi Şerife Tüfekçi

Bu içerik toplam 398 kişi tarafından okunmuş.

Sayın Üyemiz,

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında üyelerimizin 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki Borsamıza olan,  borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri yapılandırılabilecek olup, süresi içerisinde borç asıllarının ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ile fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimiz Kanun ile borçlarını en fazla 6 eşit taksitte ödeyebilecek olup taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyen üyelerimizin 30.09.2021 tarihine kadar Borsamıza yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

EK_1 Peşin Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_2 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_3 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_4 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_5 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

EK_6 Taksitte Ödeme Başvuru Dilekçesi

TR / ENG
WhatsApp Şikeyet-Öneri-0 533 079 22 42